طرح داخل کمد دیواری

طرح داخل کمد دیواری

طرح ساخته شده داخل کمد دیواری برای لباس های مردانه و زنانه بزرگسال مخصوص اتاق خواب، این مدل کمد دیواری با ظرفیت دو نفر برای اتاق خواب بزرگسال طراحی و ساخته شده و دارای فضای زیادی برای کفش و لباس […]

داخل کمد دیواری

داخل کمد دیواری

طرح داخل کمد دیواری مخصوص اتاق خواب کفش و لباس دو نفره فول اینساید، مدل فوق جهت استفاده در اتاق خواب بزرگسال ساخته شده و پیش از اینکه به محل سفارش دهنده ارسال شود و درب های آن کار گذاشته […]